رسول خدا (ص): خشنودی خداوند در رضایت و خشنودی پدر و مادر است و خشم خداوند در غضب و خشم آنان است.
آخرين اخبار:
شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ , ۱۹:۵۳:۵۶
مجمع عمومی عادی/فوق العاده موسسه مدیران جوان خدمت و تلاش برگزار می شود
تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ تعداد بازدید:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی / فوق العاده سالیانه نوبت اول موسسه مدیران جوان خدمت و تلاش به شماره ثبت ۸۸۴

بدینوسیله از کلیه اعضای موسسه مدیران جوان خدمت و تلاش به شماره ثبت ۸۸۴ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی/فوق العاده سالیانه نوبت اول که راس ساعت ۱۵ عصر روز دوشنبه مورخ۲۳/۱۲/۹۵ در محل سالن اجتماعات جهان پهلوان حسین رضازاده به آدرس میدان بسیج ورزشگاه رضازاده اردبیل تشکیل می گردد،با دردست داشتن کارت عضویت شرکت نمایند.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش عملکرد موسسه
  • تعیین و انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • تعیین و انتخاب بازرسان
  • بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه

 

ضمنا داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی می بایست حداکثر تا ۲ روز قبل از برگزاری این مجمع، فرم نامزدی هیات مدیره یا بازرسی را تکمیل و تحویل دفتر مرکزی موسسه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی: ۲۳/۱۱/۹۵                                 هیات مدیره موسسه مدیران جوان خدمت و تلاش

اوقات شرعی

نظر سنجی